Karanténa 7. deň – Svet po karanténe

V akom svete budeme po karanténe žiť, po akom povrchu budeme kráčať, čo budeme prežívať?

Ako dlho si budeme vedieť po karakténe vážiť možnosť stretávať sa? Ako dlho si budeme vedieť po karakténe vážiť možnosť dotýkať sa, objímať sa, bozkať sa na privítanie? Ako dlho si budeme mať po karakténe tik, keď sa na nás niekto bude od radosti vrhať?

Niekomu vydrží nový návyk dlhšie a niekto ho veľmi rád rýchlo zabudne. Nemusíme sa tým však trápiť, môžeme tento proces využiť na hlbšie pochopenie fungovania našej duše, návykov a presvedčení.

Pri prechode z jedného zvykového stavu do druhého bude naša pozornosť prirodzene v stave neistoty, zmätku a pozornosti – pripravenosti na nové riešenie situácie. V týchto chvíľach nebude myseľ môcť použiť automatizmus zvykového autopilota. V tomto stave neistoty sa s ňou môžeme stretnúť spoznať ju a pochopiť – naučiť sa jej porozumieť.

Ako dlho si budeme vedieť po karakténe vážiť možnosť stretávať sa? No tí, čo si tento stav mysle a pozornosti dokážu všimnúť a udržať, tí dlho. Tí budú môcť dlho zažívať radosť zo stretnutí intenzívnejšie, vedomejšie a hlbšie.

Má to ale zmysel? Na čo to je dobré? No to je dobrá otázka, na čo môže byť dobré!

Dobré to môže byť na to, aby sme živšie žili, živšie, intenzívnejšie, autentickejšie prežívali – vedeli prežívať svoj život, svoje vzťahy a svoj Svät – Svjat – świat.

Kto by nechcel intenzívnejšie prežívať svoj život? Ten kto nie, ten nepotrebuje čítať takéto texty.

Na to, aby sme vedeli hlbšie a autentickejšie zažívať – prežívať svoj život, nám môže pomôcť podpora nášho sociálneho environmentu (kultúrno-spoločenského prostredia). Pomôže nám vzdelávanie sa a získavanie skúseností a know-how v tejto oblasti. Potrebujeme rozvíjať najmä citlivosť k vlastnému telu a mysli, ale aj k ľuďom – priateľom s ktorými sa stretávame a zdieľame spoločný čas a ideový priestor. Bezpečný a prijímajúci priestor nám umožňuje správať a prejavovať sa autenticky tak, ako sa cítime, aký naozaj sme.

Mnohí sa pýtate, že ako by (sa najmä v takejto situácii, by trvala dlho) rozbehnúť a udržať autentické lokálne podporujúce vzťahy. Je to veľmi dobrá, nanajvýš aktuálna otázka a preto sa tejto téme bude nasledujúce dni venovať.

Vaša planéta .earth

Ak vás téma zaujala, odporúčame okrem sledovania ďalších dielov blogu pozrieť aj na článok.