PodHUBie oslávi na Slnovrat ročné narodeniny

PodHUBie oslavuje ročné narodeniny. Pred rokom sme sa stretli v stupavskom Jadierku a podelili o náhľady na to, ako môžeme najlepšie reagovať na antropocénne skutočnosti, ktorým čelíme. Tvorivo intelektuálne krúženie potom vystriedal Slnovratový koncertík Mirky Kronerovej a Ondreja Križana, na ktorom sme si užili ich tvorbu a tiež tvorbu Nessy Gomez, ktorej hrali na koncerte ako predkapela.

Je za nami prvý rok a prichodí nám aj bilancovať. Jednou z ciest, ktorými môžeme reagovať na bezprecedentná ťažba (mining) pozornosti a informácií o nás je tvorenie priestorov pre symbiotické zdieľania. Najdôležitejšie je tvoriť a kultivovať ich lokálne aktivity ale v dnešnej dobe sa „nepohneme“ bez nadlokálnych prepojení. Práve toto prírode umožňuje blahoDARná sieť mycélií a my si prajeme, aby sme to dokázali aj medzi HUBmi a ľuďmi, ktorým záleží na tom, aby sme sa mali na spoločnej planéte dobre.

Názorne teda ukazujeme a ponúkame možnosť, ako je možné odpojiť sa od spoločností ťažiacich pre zisk našu pozornosť, a nasmerovať svoju pozornosť na symbiotické ciele.
Symbioticky ponúkame know how – manuál na vytvorenie vlastnej decentralizovanej inštancie. (Vytvorenie lowcost servra na pripojenie do fediverza s minimálnou spotrebou za cca 150 eur na HW plus prístup na internet).

Ponúkame zapojiť sa do β-testovania našej inštancie podHUBia, umožňujúcej vytvoriť profil pre váš HUB alebo osobu a spoznávať a orientovať sa v prostredí Pleromy a Fediverza.
Nadväzovať kontakty a ďalšími HUBmi a priateľmi v podHUBí fediverza. V budúcom roku by sme chceli skúsiť testovať zapojenie reputačného systému (vhodného pre vaše spoločenské aj firemné HUBy) a už dnes s nami môžete skúšať spriatelený systém „Rováš“.

Radi by sme vytvorili čosi ako novú – symbiotickú paradigmu podporného prepájania (a udržovania) spojení a vzťahov. Vďaka skúsenostiam sme spoločnými tvorivými silami poskladali službu, kde sa staráme o seba navzájom. Nepodporujeme (nezáväzné) ľahko nahraditeľné vzťahy a prepojenia, kde nám na našich spolupútnikoch nezáleží. Tvoríme službu – médium v ktorom bude o každého z nás postarané.

Našou víziou je (spolu)tvoriť Symbiotický svet, ktorý (raz) umožní ukončenie antropocénu.
Našim Poslaním je prinášanie nádeje podpornej, symbiotickej budúcnosti!
Našim Zámerom, Zmyslom, Dôvodom chceme zmeniť ako ťažko sa nám pozerá na nezmyselné ničenie planéty a života (kvôli prospechu menšiny). Máme zámer to zmeniť.
Našim cieľom je **Podporiť skupiny** ľudí a jednotlivcov v spoločnom úsilí o zlepšenie podmienok života v mieste, kde pôsobia.

Ako?
Pomocou pri *definovaní* štartovacej lokálnej Vízie a Cieľov.
Podporou pri *organizovaní* prvých stretnutí.
Prednáškami a *inštaláciami* média.
*Starostlivosťou* o médium podHUBia a vzťahy v ňom.
Pomocou pri *vytvorení* vlastnej inštancie.
Pomocou v *porozumení* komunitným procesom (prostredníctvom councilu, TCB, festivalu)
Pomocou v *porozumení* svetovým Symbocénnym procesom a vzťahom.

PodHUBie a planetA.earth praje krásne Slnovratové a Vianočné dni!

PF symBIOtický rok 2024!