Naša BUDÚCNOSŤ je lokálna

Kroky k ekonomike šťastia

Novú knihu Heleny Norberg-Hodge v slovenčine vydala „Brdárska“ Alter-natíva. Vďaka

Nové video rozhovoru s autorkou o dôvodoch pre lokálnosť s slovenskými titulkami.

Preklady do ďalších jazykov.

Vaša planéta.earth