Žijem v Symbiocéne

Kto chce ešte žiť v Antropocéne? Kto už v symbióze Symbiocénu?

Riešenia podporujúce planétu
Podporujúce ju v symbióze s všetkými živými bytosťami, aj s ľudskými bytosťami.

Rezervované práva

Práva obmedzujúce zdieľanie zjednodušujúcich, úsporných a prírode a ľuďom prospešných riešení a technológií (napr. Generické lieky) All rights reserved.

Zdieľané práva
Práva umožňujúce zdieľanie a podporu postavenú na prvých ľudských vynálezoch: udržanie ohňa, jednoduché nástroje a stroje, luk .., ktoré sú našim spoločným vlastníctvom.
Licencie Creative Commons pôvodne vydala 16. decembra 2002 vydala americká nezisková spoločnosť Creative Commons pre spoločné blaho.

Termín copyleft je slovnou hračkou, v anglickom slove copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahradené slovom left (ľavý, vľavo), čím sa naznačuje, že princíp copyleftu je istým spôsobom opakom princípu copyrightu. Princíp copyleftu vytvoril Richard Stallman a uplatnil ho v copyleft licenciách GPL a GFDL projektu GNU.
https://sk.wikipedia.org/wiki/CopyleftKorporátna tvorba diela
Encyklopédiu Encarta tvorila spoločnosť Microsoft Corporation. Na trh bola uvedená v roku 1993 ako produkt za 395 dolárov. https://en.wikipedia.org/wiki/EncartaKolektívna kolaboratívna spolutvorba
Spoločná tvorba najväčšej ľudskej encyklopédie – Wikipedia. Tvorená spoločným ľudským úsilím vo všetkých jazykoch bez nároku na honorár. Pred jej vznikom, si takmer nikto nevedel predstaviť, že niečo také by bolo možné. 15.1.2001 sa podarilo Jimmymu Walesovi spustiť otvorenú encyklopédiu. Tá bola spočiatku dostupná iba v anglickej verzii, ďalšie však začali veľmi rýchlo pribúdať.

Open Collective – a new form of association movement, transparent by design
Open Collective/planetA.earth

SCI-HUB

Vedomosti všetkým – otvorený prístup – Open Acces
Bojujeme proti nerovnosti v prístupe k vedomostiam na celom svete. Autorské právo podporuje zvyšovanie informačnej a ekonomickej nerovnosti.

Naším poslaním je odstrániť akúkoľvek bariéru, ktorá bráni čo najširšiemu šíreniu vedomostí v ľudskej spoločnosti! Podporujeme zrušenie duševného vlastníctva alebo zákonov o autorských právach pre vedecké a vzdelávacie zdroje.

Projekt Sci -Hub podporuje hnutie Open Access vo vede. Výskum by mal byť zverejnený s otvoreným prístupom, tj voľne čitateľný. Stojíme proti nespravodlivému zisku, ktorý vydavatelia zhromažďujú, vytváraním obmedzení distribúcie znalostí.
#SciHub #openacces #nocopyright #symbiocene
https://podhubie.vsieti.sk/@robo/posts/Aan6LK9sXIrjKC2RNI


Proproprietálny software s Hidden Source zdrojového kódu. Software vlastnený a vyvíjaný výlučne. (Non-free software; „softvér podmaňujúci si používateľa“ user subjugating software; closedsource SW). Aj tak bol proproprietálny softvér takmer vždy postavený na nápadoch a riešeniach, ktoré priniesli ľudia, ktorým nešlo v prvom rade o peniaze.


Slobodný, všetkými vlastnený Open Source software s otvoreným kódom. Každý má k nemu otvorený prístup, každý si ho môže pozrieť a podľa svojich potrieb upraviť.
(Na obdobnom princípe vznikajú banky zdieľaných Open a Wiki postupov a riešení).


Privatizované zdroje
Všetky zdroje, ktoré poskytuje táto planéta majú (byť sprivatizované) patriť súkromníkom a súkromným spoločnostiam s ručením obmedzeným a akciovým spoločnostiam, lebo ak budú spoločné, budú spoločne zničené – tragédia obecnej pastviny (Tragedy of the commons Self-interests causing depletion of a shared resource).

Spoločné zdroje
Všetky zdroje, ktoré poskytuje táto planéta patria všetkým tvorom obývajúcim planétu. Všetky zdroje máme spoločné a netreba ich privatizovať, lebo Nobelova cena za ekonomiku, bola udelená za dielo, ktoré vyvracia mýtus tragédie obecnej pastviny. Dostala ju po prvýkrá žena, výskumníčka Elinor Ostrom. https://www.rand.org/blog/2020/06/what-elinor-ostrom-teaches-us-about-avoiding-the-tragedy.html https://www.aei.org/articles/elinor-ostrom-and-the-solution-to-the-tragedy-of-the-commons/

AntropocénSymbiocén
All rights reserved
Code its hiding source
All sources are privat
Wealth is created for profit
Rights are creative common
Code is open source
Sources are common
Wealth is created for the common good
Bez komentára

Žijem v Symbiocéne, lebo som sa rozhodol, že to je pre mňa jediný zmysluplný spôsob jestvovania a tu je môj MANIFEST.

Nesúhlasím s ničením vecí, hodnôt a možností, ktoré nám poskytla naša spoločná Matka!
Preto som sa stal som sa jej Rytierom!

Verím, že Dary si treba uctiť, starať sa o ne a opatrovať ich. Zverené treba zveľaďovať – kultivovať, o tom je kultúra a kultúrnosť.

Každú dielo a prácu, ktoré tvoríme, vnímam v nadväznosti na prácu a um (a tvorbu) našich predkov. (vrátane múdrosti prírody, živočíchov, rastlín, húb aj najprostejších foriem života)

Nič čo je stvorené z atómov Matky Zeme, nemôže patriť nikomu inému, len jej.
Nič čo je stvorené z molekúl tvorov Matky Zeme, nemôže patriť nikomu inému, len jej.
Nikto z nás, čo sme stvorení z atómov Matky Zeme nemôžeme patriť nikomu inému, len jej.

Ani jednu bakteriálnu a mykotickú bunku, čo v ľudskom tele žije, nevlastním!
A je ich tam viac, ako buniek ľudského tela. Kým by si bez nich bol? Kto vlastne si?
Kto som? Som odovzdaným a odhodlaným rytierom Matky Zeme, ktorý nesúhlasí s ničením darov, hodnôt a možností, ktoré nám poskytla!

Prajem všetkým bytostiam aby sa im podarilo nájsť cestu
k vlastnému zmyslu
k vlastnému srdcu.