Vitajte na stánke Planéta.earth

Je tu zdá sa k dispozícii planétaB.mars ale … vieme sa na ňu dostať?

Na planéteA – Zemi potrebujeme žiť práve teraz!

Preto je našim plánom A & plánom B postarať sa o Zem a zemskú klímu. Naliehavo potrebujeme klimatickú spravodlivosť!

Na tomto portály hľadáme cesty ako to dosiahnuť!

Prostredníctvom:

Píšte nám

Vaša planéta.earth


Projekt Terra Nova Voice venovaný klimatickej stabilite a obnoveniu cyklu vody Restoring the natural water cycles and climate by Michal Kravčík and Jan Lambert

http://terranovavoice.tamera.org/2015/10/a-global-action-plan-of-climate-restoration/4074

Neobývateľná ZEM –
The Uninhabitable Earth

Veľmi obsažný a zásadný článok v angličtine o klimatickom ohrození

Climate change earth too hot for humans

Hladomor, ekonomický kolaps, slnko, ktoré nás uvarí: Aké klimatické zmeny by mohli nastať – skôr, ako si myslíte. (Famine, economic collapse, a sun that cooks us: What climate change could wreak — sooner than you think.)

By David Wallace-Wells