Karanténa 3. deň – Pramatka a mikrobióm

Prajem príjemné odpočinok a regeneráciu síl počas tohoto času. Pre všetkých. Pre nás, pôdu aj celú kultúru. Dnes si povieme prvé vety o podporujúcej (supportívnej) kultúre, regenerujúcej vzťahové prostredie. Prírodné aj kultúrno-spoočenské (sociálne).

Zajtra priblížime tvorenie kruhov pripravujúcich zoznamy riešení – knižnice riešení a zdieľanie vedomostí, tvorenie výrobnododavateľských zdieľacích a informačných sietí apod. P2P sietí obsahujúcich ponuku lokálnej pomoci, materiálu a vedomostí. Nadstavbou je zdieľanie snov, prianí a projektov na ktorých pracujeme alebo by sme chceli.

Jedná sa najmä o projekty smerujúce k tvorbe riešení trvalo zlepšujúcich životné aj sociálne prostredie v ktorom žijeme, hlavne stav pôdy a stravy z nej, vody a jej čistoty a lokálneho klimatického prostredia a vzduchu – ovzdušia, nevypúšťaním exhalátov zväčšujúcich skleníkový efekt a acidifikáciu oceánov. Neskôr tiež riešenia spoločenskej udržateľnosti, to znamená tvorenie vzťahov podpory a dôvery, na ktorých môžeme tvoriť dlhodobo fungujúcu podpornú kultúru (#supportive culture) tak potrebnú pre zdravý vývoj detí a spoločenstiev a dnes aj budúcnosť celej planéty. Pretože zhora, žiadna udržateľná pomoc nepríde (ak nerátame totalitnú) a ako jednotlivci nedokážeme zasiahnuť na všetkých úrovniach komplexnosti, ktoré postindustriálna spoločnosť vytvorila a ovplyvňujú naše životy.

Modelovým príkladom je PlanetofCircles! Projekt prinášajúci benefit pre všetky úrovne (okrem rastu GDP): Obohatenie pre Matku Zem = pre Nás, pre stromy, pre miesta, pre komunity, pre planétu aj celý vesmír. Môžeme siať a sadiť pre Pramatku všetkých Matiek, planétu z ktorej má naše telo každý atóm z ktorého je zložené! Aj každá baktéria a vírus, ktorý sa v ňom nachádza a tvorí mikrobióm, bez ktorého sa nám nedá žiť. Žijeme vďaka podpore miliárd mikroorganizmov a Matky, ktorým sa ešte stále, aj napriek našej neuveriteľnej bezohľadnosti darí udržiavať prostredie v ktorom môžeme dýchať, piť čistú vodu (s minimom mikroplastov) a jesť zdravé potreviny. Myslime na to, myslime na našu Pramatku pri každom novom nádychu, pri každom novom hlte vody a pri každom súste stravy, vďaka ktorej máme možnosť ísť ďalej a odvďačiť sa.

Každý deň môžeme spraviť malý krôčik k tomu, aby sme do vzduchu vypustil menej spalín, každý deň môžeme zasadiť, pohladiť alebo poliať rastlinku, objať strom, ktorý pre nás produkuje životodarný kyslík. Každý deň môžeme ušetriť torchu vody, spotrebovať menej plastov, alebo ich vyzbierať z vody a prírody, aby sa nedrobil na mikroplasty, Menej znečisťovať vodu svojim močom a výkalmi, keď nebudeme zbytočne veľa jesť a budeme jesť a piť len zdravé tekutiny a jedlá, bez chemických prísad. V mnohých ekodedinách exkrementy od návštevníkov komunity používajú len na hnojenie lesa, nie na kompost a hnojenie záhrad, v ktorých pre seba produkujú nezávadné, zdravé potraviny, lebo návštevníci si prinesú v batožine alebo v sebe množstvo chemikálií ubližujúcich rastlinám a kontaminujúcich pôdu a prostredie.

Každý deň môžeme spraviť krôčik k Pramatke, k sebe a k spoločenstvu, v ktorom žijeme, či už je to rodina, ale akákoľvek forma kooperatívneho a symbiotického súžitia. Každý deň môžeme o kúsok viac spolužiť v podporujúcej kultúre obohacujúceho vzájomného spolužitia, ktoré ľudia v južnej Amerike nazývajú pojmom Buen conVivir.

Ďakujem, že ste sa zamysleli, je dobre vidieť pandémiu v súvislostiach. Matka Zem si trocha vydýchla, tak si vydýchnime aj my, keď už sme doma v karanténe. Skúsme využiť čas na zamyslenie, snívanie, plánovanie a uskutočnenie (a nakoniec aj oslávenie) malých krokov k podporujúcej budúcnosti, k podporujúcej a regeneratívnej kultúre.
Planéta.earth Vám počas karantény sprostredkuje návod na urobenie niečoho pekného a užitočného pre seba aj Planétu. Vaša Zem Vám z vrúc(n)eho srdca praje hlboké prepojenie a obohacujúce zážitky.