planetΛ.earth

planétΛ.earth praje Šťastný KLIMATICKY rok 2019 a spoločnú budúcnosť!

spolu so Celozemskou klimatickou sieťou – Earth Climate Network

a planétou KRUHOU – planet of circles.earth

Jar
Leto
Jeseň
Zima