Sen Matky Zeme

Poďme snívať spoločne

V Borinke pri Bratislave vznikla možnosť vytvoriť priestor pre skupinu ľudí pracujúcich pre planétu Zem. O túto novinu by sme sa radi podelili.

Projekt nesie názov Sen Matky Zeme lebo pôvodní obyvatelia Austrálie verili, že sny ktoré sa nám snívajú, sú snami planéty Zeme. Ona ich sníva cen nás, aby ich potom cez nás mohla uskutočniť. (Na to, aby Matku Zem vnímali a považovali za živú bytosť nepotrebovali mať v ústave zakotvené jej práva, ako by sme to potrebovali my na to, aby sme sa o ňu starali a pomáhali jej udržovať rovnováhu.)

My potrebujeme rovnako, ako v Ekvádore, Bolívii, na Novom Zélande a v Indii mať ústavne zakotvené práva Zeme a Krajiny, aby sme sa vedeli vrátiť k vedomiu spojenia s nimi. V južnej Amerike tento concept nazývajú Buen Vivir – Dobrý žitie alebo
Buen Convivir – Dobré spolužitie. A myslí sa tým, dobré alebo vynikajúce spolužitie všetkých zložiek života, teda nás ľudí a našich medziľudských vzťahov, a našich vzťahov k prírodnému prostrediu, teda celej biosfére. Pre takýto pohľad na svet, filozofiu, je úplne samozrejmé, že dobre sa môžeme mať len všetci spolu, že keď ľudia a prostredie okolo nás bude trpieť, skôr, či neskôr(časom) sa to odrazí aj na našom živote. Inovatívna met=oda dizajnovania projektov postavená aj na múdrosti pôvodných obyvateľov Austrálie, nazvaná dračie snívanie (Dragon dreaming) to vy/postihuje konceptom win-win-win, v ktorom ide o to, že nielen ľudia, dve ľudské strany nejakej, napríklad vzťahovej alebo ekonomickej výmeny (transakcie) z nej majú mať, na to, aby sme sa mali dobre, prospech, ale prospech by z toho mala mať aj planéta (celá biosféra, teda my všetci).

A o toto sa pokúsime v projekte “Sen Matky Zeme”. Spravovať naše bývanie, život a vzťahy tak, aby sme boli na prospech sebe aj biosfére planetyZeme. Aby cez nás prostredníctvom nás mohla planéta snívať ten najkrajší sen, aký si viete predstaviť. (nie je o 400 koňovom aute)

Každá vec však má, tak ako každá minca aj druhú stranu. Odvrátenou stranou našej veci je to, že naša civilizácia nemá zakotvenú úctu k prírode a iným ľuďom. Príroda a ľudia sú ňou vnímaný ako zdroje, ktoré máme k dispozícii a tým vytvorila bezprecedentnú neúctu vrcholiacu zotročovaním ľudí, zvierat i prírody. Zotročovaním a drancovaním, bezbrehým a bezohľadným koristením a vyťažovaním (expoatáciou), ktorou sme narušili rovnováhu celej biosféry.

Našou úlohou je priznať to a začať (v nás) skladať nový pohľad na (skutočnosť) dôležitosť, ktorá sa začína už našim vzťahom k prírode v nás, v našich telách, našich mikrobiómoch. V našich civilizačnou indoktrináciou formovaných mysliach a úsudkoch a v našom konaní. Potrebujeme začať počúvať (znovusanaučiť) prírodu v sebe, vo svoju dychu, tepe srdca, poryvoch mysle, v našich blízkych okolo nás, v spoločenstvách, v ktorých žijeme a rovnako aj Matku Zem a jej potreby a sny. (ktoré sníva cez každého z nás). Je to sen o rovnováhe a sťastnom spoločnom živote.

Na to však potrebujeme dobre vedieť čo chceme a kam ideme, kam smerujeme. Potrebujeme vedieť, čo a ako pre to musíme dodržať a učiniť. Potrebujeme mať dohodnutý participatívny system dohadovania sa a jasné vymedzenie povinností a zodpovednosti. To znamená jasný … členstva a rozhodovacích procesov. A to je teraz našou najťažšou úlohou, zbaviť sa okov nadradenosti a povinnosti iným, menej vyvinutým radiť, a spoločne nastaviť a osadiť základné kamene, ktoré unesú stabilnú rovnováhu síl, na ktorých závisí náš život a vzťahy. Na to, aby sme mohli prejaviť svoj dar a rozvinúť svoj plný potenciál pre túto krásnu planet a jej obyvateľov, potrebujeme Dobré spolužitie – Buen convivir a o ňom všetci spolu snívame. Nie sú to len naše sny:

„snívame ich cez seba navzájom, ako naša Pramatka Zem“.

Pozývame vás na sledovanie planéty .earth, FBstránky a na prechádzku do kameňolomu.